3d printed products

take a look at zepp

3d-design

seeing the light

A 3d-printer enables me to design and manufacture entire objects or parts for objects. I am working on a series of products, mostly lamps, to sell in small edition. No mass production but on a small scale, saving me time for new projects.

het licht zien

De 3d-printer maakt het mogelijk om complete objecten of onderdelen voor objecten zelf te ontwerpen en te vervaardigen. Ik werk aan een serie producten, meestal lampen, die ik in kleine oplage verkoop. Geen massaproductie maar alles op kleine schaal zodat er tijd blijft voor nieuwe projecten.

computer controlled painting

Original acryl on paper by using a cnc-machine.

Originele acryl op papier met behulp van een cnc-machine.

book cover design

In my designs I am trying to get to the basics. What's needed to bring the message. Often it can be solved through typography or a simple image.

Ik probeer in mijn ontwerpen terug te gaan naar de basics. Wat is nodig om een boodschap over te brengen. Vaak kan dat typografisch of met een eenvoudig beeld worden opgelost.

Clean & Clear Graphic Design

less is more

I am a self-employed graphic designer with a particular interest for books with a special touch, both book cover and inside typography. Besides I can be of service at self-publishing your book.

less is more

Ik ben zelfstandig grafisch vormgever met speciale belangstelling voor bijzondere boekuitgaven, zowel omslag als binnenwerk. Ik kan u ook van dienst zijn bij het uitgeven van uw boek in eigen beheer.

painting on canvas

Original oil on canvas paintings.

Originele olieverf op canvas schilderijen.

Featured Projects

marilyn

just launched

Het lichte werk

logo and website design

shade II

pendant lamp in different colours